Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

impersonal #03

N Grams / impersonal #03 / 2015
Paste up on 3 different pieces of wall.
Ink & acrylics on newspaper.
My participation at SURPRISE VI, ‪#‎artAZ‬’s annual charity exhibition for the support of the homeless of Athens.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου